Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012


Κι έχω το φιλί και το περιφέρω
από κτήμα σε κτήμα
Εισόδια δώδεκα και το φεγγάρι
ξαναγεμίζει άνθρακα
Ναύλα για το πρώτο
του ταξιδιού στην ελευθερία