Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

The lotus eaters


Λέω πράγματα που μετά δεν θυμάμαι
Θυμάμαι πράγματα που δεν τα έχω πει
Θυμάμαι διάφορα που άλλοι λένε πως δεν τα έχω πει
Θυμάμαι πως τα έχω πει
Λέω ότι θυμάμαι πράγματα που δεν θυμάμαι
Λέω ότι θυμάμαι πράγματα που θυμάμαι
Θυμάμαι όσα λέω
Θυμάμαι πράγματα που έχουν πει ενώ δεν θυμούνται ότι τα είπαν
Θυμάμαι διάφορα που κάνουν πως δεν τα έχουν πει
Θέλω να μπορώ να θυμάμαι ότι δεν θυμάμαι
Θέλω να θυμάμαι ότι δεν θυμάμαι
Θέλω να θυμάμαι ό,τι δεν θυμάμαι
Θέλω να μη θυμάμαι ό,τι θυμάμαι
Θέλω να μπορώ να μη θυμάμαι ό,τι δεν θυμάμαι
Θέλω να θυμάμαι ότι δεν θυμούνται
Θέλω να θυμάμαι ό,τι δεν θυμούνται
Θέλω να μη θυμάμαι ότι μπορούν να θυμούνται
Θέλω να μη θυμάμαι ό,τι δεν θυμούνται
Θέλω και διάφορα άλλα που τώρα ξεχνάω
Ξέρω θεέ μου,είστε πολύ χειρότερα από μένα
Που λέω πως θυμάμαι ότι διαρκώς επιδεινώνομαι
Αλλά θα μπορούσατε σας παρακαλώ να μου πείτε
Σε ποια στάση πρέπει να κατεβώ?