Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

Γιώργος Πρίμπας, Από τη θάλασσα
Από τη θάλασσα.
Στη Χαριτίνη Ξύδη.Από τη θάλασσα
Να παίρνεις
Από τη θάλασσα

Μια φούχτα κύμα
Να παίρνεις
Την ώρα της ανατολής

Όσο μπορείς

Τη ρίμα των κυμάτων
Το ελεύθερο του παφλασμού

Όταν αβίαστα
Σε χαρτί λευκό

Γιώργο, πολύ βαθύ ευχαριστώ.
Χ.Ξ.