Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

 

Η παθολογία του Ηρακλή είναι περίπλοκη...
Στην πραγματικότητα υπάρχουν τρία παθολογικά περιστατικά συνδεδεμένα με τρία λάθη. Ο φόνος των παιδιών του,που τα διαπέρασε με βέλος σε μια κρίση μανίας. Η Διηάνειρα,νόμιμη σύζυγος του Ηρακλή,αλείφει τον χιτώνα του με το αίμα του κενταύρου Νέσσου που της είχε πει πως είναι ερωτικό φίλτρο. Ο Ηρακλής κυριεύεται από αφόρητους πόνους. Τον μεταφέρουν στο όρος Οίτη όπου ετοιμάζεται για την πυρά. Η παράδοση που συνδέει την προετοιμασία για την πυρά με την αποθέωση του Ηρακλή είναι αναμφιβόλως αρκετά αρχαία.
Η λαϊκή παράδοση μιλάει για την "ηράκλειον ψώραν"...