Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011Tώρα αρχίζει η παράσταση.
Παράταση δεν θα δοθεί!

Με σώα τα φρένα
και με τιμή λιανική
και χοντρική
δικός σας για παντού


Γιώργος Καραντώνης
υγ: 29
      28
........
.........
..............
..................
......................
    
                                                                              *
*
* **
*                      **  **              ****
                              *                     ****                        *                                                   ***

****
                                                                                                    *    *                    **
*
*
*
                                                       **                      **
*
*
                                                                                                               

 *   **     ** *                          *
*
                       *
*
                                                         *                                    **
                                                                                                                                   *
                               *
                                                                              
                                                                              *
*
                     **                      **                          *                             *

*
**                          *                               *                                                                                                                          **