Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011Εμφανίστηκε αγωνιώντας για απαντήσεις-σύμπλοκα σε διαπράξεις ποιητικές. Αλλά καταστροφής. Έτσι είναι στην αρχή όλα τα μαύρα πουκάμισα. Φορείς oλέθρου. Στο τέλος, λευκά. Μαζί με τη λανθάνουσα αδυνατότητα να ξεφύγεις από την αντιστροφή. Κι όμως. Η αίσθηση είναι ότι πλαγιάζεις δίπλα σε μια αιωνιότητα. Αυτόνομη που είναι η φαντασία καμιά φορά για να διασφαλίσει στέγασμα στο ανέφικτο.