Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011Ricorditi di me che son la Pia:
Siena mi fe. Difecemi Maremma.

Ricordati di me
maremma mi disfece.
Εκ του Δάντου