Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011το πιο μεγάλο χώμα
είσαι εσύ
κι εγώ θέλω
να πάω
κοντά
στους ανθρώπους


κ.γκιμοσούλης