Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011


Η έκφυλη όψη της αθωότητας
σαν το νόθο της αιτίας των σφαλμάτων

Σε τούτο το δίπρακτο βράδυ
θεραπαινίδα μπροστά στις πύλες
του αξεδιάλυτου οράματος
να πάω πάλι από την αρχή λέω

Να πάω απ’την αρχή στα μάτια
στο στόμα στα χέρια
στα μάτια στα μάτια στα μάτια
Δεν έχω μάτια δεν έχω εγκέφαλο
Ό,τι κι αν γράψουμε θα ξημερώσει