Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011
Αν τα δάχτυλά σου αγαπούν τις γενναιότητες,
τότε γιατί οι ηρωισμοί δεν ξεπερνούν τις αποδείξεις;
Για ποιο πράγμα μιλάνε; Για βιασμό; Για εγκατάλειψη;
Στις οξείες νευραλγίες τα δάχτυλά μας είναι ξυλουργικά.