Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011













ώρα των αοράτων
στο αρνητικό 
με τις θαυμαστές πιρουέτες
τώρα θα δεις τι βλέπεις
τυφλός για πάντα
κι η νύχτα ολόαστρη και παρθένος
πανοπλία με ροζ χεράκια
θωπεύει τις κλειδώσεις
παίζει με τους αρμούς μας
κρεμιέται από τα γόνατα
οκτωβριανή σαν επανάσταση