Δευτέρα, 18 Μαΐου 2009

απηνές
Σου εκτελώ τις συνταγές
Σου εκτίω τις ποινές


Χωρίς επικουρίες συμβολαίων


Θες?


Πάσα πάσα ανασκάπτω τις έτερες
παράπλευρες καταστροφές σου
Ως το κόκαλο


Γνώρισέ με πριν γίνω στίκερ σε κολόνα