Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2009

το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας