Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

Βάιος Νικιώτης, Ισορροπίες