Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Κωνσταντίνος Ωσηέ, Εξεμεσμένο ήπαρ 
Εξεμεσμένο ήπαρ
(υπό έκδοση)