Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012


Νευρικοί στίχοι συσπειρώνονται
γύρω από καυτό σίδερο
όπως οι πεταλούδες κάθε νύχτα
γύρω από φως και φωτιά
Σ’αυτή την ολιγοφθογγική παραδοξότητα
με χτίζoυν ζωντανή
στοίχειωμα
στη γέφυρα που ενώνει
τον παράδεισο με την κόλαση