Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

H kατpαkύλα, Nάvσυ Παvαγάkn {14}


Κι έτρεξε, να χτίσει τοίχους
Ψηλά, παράθυρα με διπλά και τριπλά τζάμια
Να μην ακούγεται,
Το σιδερένιο σύρσιμο
Η κατρακύλα
Απ' το ξεθεμελίωμα του.
Έφτιαξε τοίχους, γύρω απ' τα μπάζα του
Να τα στεγάσει
Μη τα δει το αστέρι του
Μη κι ακούσουν τα πνεύματα
Το ξεθεμελίωμα του.
Τι τοίχους δηλαδή, απ' τη βιασύνη του,
Τεντόπανα έστησε για προβολές
Στα πέντε σημεία των οριζόντων.
Και μέσα του,
Μ' αυτά τα μπάζα αρχίνισε
Να χτίζει τον Λαβύρινθο.
Κάπως, βρε παιδί μου
Να επιβεβαιωθεί ο ήρωας του.