Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

{8}Να έτσι λέω πρέπει να γιορτάζεται το αίμα.
Με χαρούμενα παιχνίδια και έκνομη τύφλωση.
Ξηλώνοντας λίγο λίγο το δέρμα του Μαρσύα.