Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011
φύλα    φύλλα                  φύλα φύλλα   φύλα  
φύλλα φύλ


α   φύλλα φύλα
φύλλα φύλα

                                                                                                                                          φίλα 
 
φύλλα
φίλα φύλα φύλ
λα φίλα φύλα
φύλλα     

φίλα                          φύλα                                                                                φύλλα  
                                                                                        φίλα φύλα                                                                                                                                                                                            φύλλα
 

φύλα                

                                            φίλα
φίλα                                  φύλλα φύλα    φί                 λα φύλ

                                                            λαφίλα
φύλλα φύλα
φίλα
φύλλα φίλα φύλλα φύλα φίλα φύλα φύλλα φίλα φύλα
κι η Γαλάτεια που πήρε τόσες ζωές άγαλμα.