Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011Υπάρχει το ενδεχόμενο να μη χωρέσεις σε κάτι
που ο ίδιος πήρες την απόφαση να στενέψεις.