Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011Μην παίρνετε φάρμακα από τα σκουπίδια.
Η συναισθηματική φαρμακολογία
ενδείκνυται για ψυχρότερες περιόδους.
{ιδιολεξία για να βαθύνουμε στα διακριτικά}