Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011


επιτέλους
αφήνουμε
το σώμα
με την επικουρία
της θλίψης του
ν’αφηγηθεί
το τέλος
ισοδύναμο
της αντίστιξης
των ορέων
που κατολισθήσαμε