Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

Αν δεχόμουν ακροάσεις από τριζόνια, ίσως μπορούσα να εξημερώσω τις νύχτες σε τέτοιο βαθμό που να μη χρειάζεται να σπρώχνω βίδες πάνω σε μαλακά σαπούνια.
Είναι περιττές αυτές οι NaOH γενναιοδωρίες –τύπου Μασσαλίας- ενώ διαπιστώνεται ότι κάποια φυγή θα συνοδεύεται από δειλία ή ένα μαραμένο μπλε για τους αυτόχθονες των ρημάτων αυτοκαταστροφής.
Δεν ξέρω να το πω καλύτερα.
Δεν θέλω να το πω καλύτερα, αφού η κόλαση είναι κόλαση και ο διάβολος διάβολος.
 Και μόνο ο θεός δεν είναι θεός.