Σάββατο, 21 Μαρτίου 2009

άνω σχώμεν τας καρδίας-ή ταν ή επί τας


Πες μου εσύ με του μάταιου τις χορηγίες
Που μας κρατάς στο χέρι
Ποιο ουρανόμηκες χάσμα
Μας χωρίζει από τη θεότητα;
Ποιο φεγγάρι ιλαρό και σκονισμένο;
Και ποια επιστροφή της ουράνιας αιτιότητας
Μας εξορίζει
Από τη μεθυσμένη περιπέτεια της ποίησης
Παραχωρώντας μας το θαύμα
Με μικρά δόκανα;
Tα Όνειρα Καπνίζουν
Εκδ.Γαβριηλίδης
**photos by Φαίδρα Φις
Μάνη,Γερολιμένας Μάρτιος 2009