Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2008

ρει


Ίδωμεν πώς δρέψωνται
Τυραννικά οι ελπίδες
Από σαρκοβόρα κλαδιά
Γιγαντίου θρομβόδεντρου
Ίνα μην σαθρίσωσιν
Σε πλησμονικό χώμα αποβλήτων
Ευλαβικών υστερογράφων