Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2008

βράχοι


αυτό το ον που έφτιαξε την αρχική φορά της κίνησης

διαθλάται στη συντέλεια των βράχων

αυτό το φως που φώτισε την ευκολία στις επικεφαλίδες

ξέβρασε πόνο και πικρίες από χείλη που άνοιξαν

ασκητών μονάχων

-δεν είδες?-

η ιδανική τόλμη έχει για ελατήρια

θέλγητρα από συναστρίες

και η γραμμή κατευθυντήρια

παραπλέοντας σε αμμόλοφους

υποκύπτουν σε λαβύρινθο οι αξίες

ασπαζόμενες οξύρυγχο πένθος
από τη συλλογή τα όνειρα καπνίζουν
εκδ Γαβριηλίδης