Τρίτη, 17 Ιουνίου 2008

αμυνοεπέςΟ απάτωρ φαλλός –εοικώς τω κυμβάλω λήθης-
εστιάζει επί της καθέτου μοίρας 90
αποτίει στην προέλαση απροστάτευτου αστεροειδούς
Κορεσμένα ύδατα ανελκύοντας την τέχνη
Ήτις επιτηδεύεται αδημονώντας
χρέος ανεξόφλητο
-Από μηχανής δέος-
Διαθέοντας φέλλινα χιλιόμετρα
Όφιδες στις σχισμές του χάους
Δίνες μιας ακόρεστης ορμής φωνημάτων
Επήνει τα προδόντα
Ελευθεροποιός την μνήμη του διακωλύοντος
Πελάγους αρχαγγέλου ερημίαν κατοικτείρασα
Εξέδυ
Μέμνηται την φραγμένην ανατολήν
Ώσπου θαλαττούται ύπτιος

καταφάσκοντας στα γινόμενα των αποστάσεων

και περιπτύσσεται
Τας πτυχάς της χηλής
Παρεμβαλών σαρκοφυίας εν μέσω πληγέντων
Στεναγμών
Άπνους έτι ει και απειθείς τη βαρβαρότητι
Νυχτερινών εποχών