Πέμπτη, 8 Μαΐου 2008

Μην τα φιλάς τα μάτια μου...μην τα φιλάς τα μάτια μουκάτω απ'τη μαρκίζα...

"ποιος ξέρει η μοίρα στα κρυφά της τα χαρτιά

τι άλλη απόφαση για μας τους δυο να γράφει..."