Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012


 

Όσα παραμύθια
πρόλαβα να διαβάσω
μου επέτρεπαν την ελπίδα
πως το τέλος τους ερμηνεύεται
ως ένα φάρμακο ευρέος
αλλά μη αποδεκτού
φάσματος.