Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

Σούμα 

Μόνο με γράμματα εφτά γράφεται το απόλυτο
Με ένα περισσότερο σου παίζω τον Ιππόλυτο