Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011


Αλφαβητικές περισφίξεις:
υπηρετούμε το λάθος
μας εγχειρίζει ο φόβος
μας ενηλικιώνει η απόσυρση
το αδιάβαστο της απάτης
εφήμερο ερπετό
στην ευρυχωρία της υπόμνησης:
η αυταρέσκεια του κόνδορα
είναι μετωνύμιο του Εφιάλτη