Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011


 


Πλήρωσα τους καημούς
τις ελεγείες σου έναντι
Υποψίες να βοούν
στους νευρώνες κάθε λέξης
που πήγαινα να γράψω
μακριά από σένα
Λέξεις ψυχές που δεν
κατοίκησαν σε σώμα
Πλανιόταν αδικαίωτες
πριν αναπαυτούν για πάντα
στα μαύρα νερά του Αχέροντα
Μόλις μιλήσεις
για πράγματα πολύτιμα
αμέσως ξεχνιούνται
Γι’ αυτό έχω από σένα
τόσες σιωπές