Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Poor Solomon GrundySolomon Grundy,Born on Monday,
Christened on Tuesday,Married on Wednesday,
Took ill on Thursday,Worse on Friday,
Died on Suterday,Buried on Sunday:
Τhis is the end of Solomon Grundy._


Why is he happy nobody knows!!!!!!!


Υγ:Εκδοχές προς πάσα κατεύθυνση.