Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2008

Στον Ουρανό Αλέξη


κι όσοι ακόμα αντέχουνε
μες στο σκοτάδι φέγγουν
σαν σήματα φωσφορικά