Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011

Apαbιkήs kαταγωγήs

Όταν τελικά κατάφερα
Να προφέρω το όνομά σου
Αραβικής καταγωγής
Και αφηρημένο
Σπάσανε τα μάτια μου
Έτσι
Το έμαθαν όλοι