Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Μερικές φορές
ζηλεύω
τη θανατική ποινή
Είσαι τυχερός που
η θάλασσα δεν έχει πρίζες
Γι’αυτό
η ηλεκτρική καρέκλα
έγινε ο θρόνος σου