Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010


 

Δηλώνω υπεύθυνα και απερίφραστα,γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως, ότι κάθε φορά που γράφω kill Charlie ΔΕΝ εννοώ kill Bill._

**Oι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σ'αυτή την ειδοποίηση
     είναι απολύτως αληθείς, ακριβείς εξίσου και απαραβίαστες._Η δηλούσα
Φαίδρα Φις