Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010ενώ μακραίνει το φως
ό,τι κι αν πούμε
ξημερώνει