Κυριακή, 6 Ιουνίου 2010

when doves cryαιωνιότητά μου δίχως σύρματα
ίσως μου τηλεφωνήσει
το μισό σου φάντασμα
όλα αυτά δεν είναι ονόματα
έχουν κρυφά σχήματα
πλυμένα κεφάλια