Σάββατο, 12 Ιουνίου 2010

αμάν αμάν

 

 

 

 

πήρε το ποδή

λατο πριν καλά ξημε

ρώσει

A

πό χρόνια συνέθετε χειρο

τεχνίες

κι όταν βρέθηκε στην άκρη ενός
οδυσσεϊκού γκρεμού
ο παλμός του εμπρηστικά επέστρεφε
στο κενό
φαγεντιανές λέξεις
ανοξείδωτες

στα πρόθυρα της προωθητικής γόμωσης
στοιχηματίζει τα πάντα στις όρνιθες
της άρνησης
ενώ κάθε νουβιακός κόκκος
μοιάζει με αναπνευστικό όργανο της
φάλαινας

έλα να παίξουμε
οι δυο μας
στην αυλή