Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

 

οι εξωλεκτικές στρεβλώσεις είναι άλλοθι
στα μυαλά των αμήχανων θεραπόντων
της λογικής ακολουθίας

εμείς θα υπογραμμίζουμε με συμπαθητική μελάνη
το ύψος του μαγικού ρεαλισμού
κρυφίως δε και των ονειρικών εγκλημάτων του