Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2010


τελικά θα γίνω ψαράς
για να μου καταλογίζεις
πιο εύκολα πως
από ορισμένες αλήθειες
εξορίζω την αρχική τους
σημασία
και τις μετατρέπω
σε ταμπελίτσες