Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2009

μεθυσμένα καλοκαίρια

Τα μεθυσμένα καλοκαίρια σπινθήρες
Τις μακρινές νύχτες τους βαθιά
Ψιθυρίζουν άνεμοι γεωμετρικοί
Στις Άσπες
Στης Καλυψώς την παρειά
Ο Άγγελος ζαλισμένος
Χορεύει σε χορό δίχως βήματα
Σε χορό δίχως βήματα
Τα μεθυσμένα καλοκαίρια
Πεταλούδες
Για διαμελισμένους βίους
Σκόρπια φτερά
Σε χορό που τα βήματα περισσεύουν
Αμελώντας ευαίσθητες αρνήσεις
Μεθυσμένα καλοκαίρια
Εναλλασσόμενα ρεύματα
Στις Καμαρέλες χτυπάνε κύματα
Οι μάχες ο θυμός
Η Ειρήνη και ο Πόλεμος
Ποια ρήματα εξάρουν
τη χειρότερη όψη
Την καλλίστη κόψη
Η ωραιότερη ένωση
Έρμαιο εκατέρωθεν
Φενακισμού κι ενδαιμονίας

all photos by Φαίδρα Φις
Τήνος,Άγιος Σώστης
Καταπολιανή,Λιχναφτιά,Βόλακας
Κολυμπήθρα,Υστέρνια
μεθυσμένο καλοκαίρι 9