Τετάρτη, 9 Απριλίου 2008

ΧΡΗΣΜΩΔΟΣ

Escher

Εκκινώ λόγους φθοράς.
Στοιχεία ανέλπιστης μεταφοράς
Ας την εφεύρω αλλιώς, λέω,

σαν έγκυρο μέγεθος, σαν συνταγματική αντίληψη,
απατηθείσα τόλμη σε ρολόγια αντίθετης φοράς.
Μα οι λόγοι αθροίζονται,
Στιγμιότυπα
Εικόνες που δηλώνουν την ελκυστική δυνατότητα
Των περιστάσεων-συγκυριών
Η ενδημική νόσος των παραστάσεων
Και η καταναλωτική τέχνη της ρητορείας
Σε οχυρά παρωχημένων πλαισίων
Τι μου μένει να κάνω?
Μήπως να έμενα εδώ...
Στο πνευματικό επίκεντρο των εκμαγείων

και ν’ αρχίσω απλώς να χρησμοδοτώ?


από το "Ράμφος"