Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2008

κατόπιν προσκλήσεως του Nomad...


ΤΕΡΠΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΙΣ


ΣΕΛ.123


"Πώς όμως να μη θαυμάσει την ποιότητα αυτής της νοσταλγίας και τα μέσα που χρησιμοποιεί?Μέσα από ένα λαϊκό είδος,όπως η κωμωδία,γίνεται προσπάθεια(που φαίνεται ότι εκτιμήθηκε)να διασωθεί το ήθος ενός ολόκληρου λαού,να μετρηθεί το βάθος μιας ιδιοσυγκρασίας,να διερευνηθεί το ιστορικό του γίγνεσθαι.Η κωμωδία αναλαμβάνει τη μεγάλη ευθύνη να σώσει την τραγωδία,δηλαδή να σώσει μια μορφή Τέχνης που αποκρυστάλλωσε έγκυρα το ήθος της πολιτείας σε αξία παιδείας."


Κώστας Γεωργουσόπουλος

Κλειδιά και κώδικες θεάτρου-Αρχαίο δράμα

εκδόσεις Εστία 1982